ایمیل:info @rayaneh724.com
ارسال کالا تهران:پاسداران-روبروی 06
دفتر مرکزی طراحی سایت و پشتیبانی :اصفهان-5 اذر-مجتمع اداری سناتور واحد 7
اولویت ارسال فقط با ثبت سفارش اینترنتی می باشد

مدیرفروشگاه:آقای سینا ابراهیمی 
مدیر فروش :آقای محمدی
واحد برنامه نویسی و طراحی: خانم شهبازی